Loading...
Homepagina 2020-04-30T11:06:55+00:00

Wie zijn wij?

Kunstenmakers heeft een poule van kunstenaars met een enorme diversieit aan kunstdisciplines. Hierin zitten beeldend kunstenaars, musici, dansers en theatermakers die veel ervaring hebben met het geven van workshops. Onze kracht zit in de bundeling van vakkennis, het aanspreken van artistiek talent en ons enthousiasme.

Waarom Kunstenmakers?

Wij proberen zoveel mogelijk de deelnemers te prikkelen door ze nieuwe dingen te laten doen, zien en ervaren. Wij geven onbevangen vertrouwen, ruimte en respect. Dit is de basis voor de werkwijze van Kunstenmakers.

Wat doen we?

Kunstenmakers organiseert kunstzinnige workshops en projecten voor primair- en voortgezet onderwijs, naschoolse opvang, bedrijfsleven en lokale overheden. Wij leveren altijd maatwerk, hierdoor kunnen wij goed aansluiten op uw wensen.

Onderwijs

Onze activiteiten kunnen eenmalig of in serie worden aangeboden. We houden hierbij per leeftijdsgroep rekening met het niveau en de belevingswereld van de leerlingen. Niet in de laatste plaats wordt een beroep gedaan op competenties als samenwerken, handvaardigheid, creativiteit en sociale omgangsvormen.

Kunstenmakers kenmerkt zich door flexibel en vraaggericht te werken. Hierdoor is het mogelijk om aan te sluiten op de doorlopende leerlijn van uw school en werken wij mee aan het behalen van de kerndoelen binnen het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’.

Primair onderwijs

Kunstenmakers houdt rekening met het ontwikkelingsstadium van de leerlingen en we gaan uit van het ervaringsgericht en spelenderwijs leren. Indien gewenst kunnen wij aansluiten op uw actuele thema’s en/of lessen ter verwerking van de lesstof. Dit kan in 1 of meerdere workshops.

Voortgezet onderwijs

Ook voor het voortgezet onderwijs is Kunstenmakers een goede partner. Of het nu gaat om een kleine groep leerlingen, een kunstendag of CKV-activiteit voor de hele school, wij organiseren dit graag voor u. In overleg bepalen we het programma van die dag. We nemen u de organisatorische zorg uit handen door o.a. te werken met een online inschrijfmodule. Tevens verzorgen wij alle benodigde materialen en enthousiaste workshopgevers. Liever workshops op een andere locatie dan op school? Ook dat is geen probleem!

Naschoolse opvang

Voor de naschoolse opvang hebben wij kunstzinnige activiteiten ontwikkeld die voor alle leeftijden binnen deze doelgroep geschikt zijn.

Kunstenmakers workshops

Een greep uit onze projecten